a sveglia
le réveil
alarm-clock

u tempu - le temps - time

corse français English
u rilogiu
u rilughjaghju
l'horloge, la montre
l'horloger
clock, watch
clockmaker, watchmaker
a seconda / e seconde seconde(s) second(s)
u minutu / i minuti minute(s) "
l'ora l'heure hour
a matina, mane
a matinata
le matin
la matinée
morning
meziornu midi midday, noon
dopu meziornu l'après-midi afternoon
u ghjornu
a ghjurnata
le jour
la journée
day
a sera
a serata
le soir
la soirée
evening
a notte la nuit night
mezanotte minuit midnight
nanzu ad eri avant-hier day before yesterday
eri hier yesterday
oghje aujourd'hui today
dumane demain tomorrow
dopu dumane après-demain day after tomorrow
a settimana / simana la semaine week
u mese le mois month
a stagione, staghjone la saison season
l'annu
l'annata
l'an
l'année
year
Pace e salute ! Bonne année ! Happy new year!
Felice anniversariu ! Joyeux anniversaire ! Happy birthday!
Bon Natale ! Joyeux Noël ! Merry Christmas!
i vacanzi, vacanze les vacances holidays, vacation
u calendariu le calendrier calendar
a decina, dicina la décennie decade
u seculu le siècle century
u millanincu, millenariu le millénaire millennium


corse français English
prima chè/di avant before
dopu, appressu après after
avà, avale maintenant now
prestu, rapidamente fast, quickly vite, rapidement
à mumenti, à momenti,
frappocu, frà pocu
bientôt soon
tostu tôt early
tardi tard late
mai, giammai jamais never
raramente rarement seldom
ognitantu, ogni tantu,
talvolta, talbolta,
qualchì volta, certe volte
parfois, quelquefois sometimes
spessu, spissu,
aspessu, aspissu,
suvente, suventi
souvent often
tutte e volte,
ogni volta
tout le temps all the time
sempre toujours always
pè u sempre,
per l'eternità
pour toujours,
pour l'éternité
forever