a natura - la nature

corse français English
u pastore le berger shepherd, sheep herder
a machja le maquis (shrubland)
a campagna
u campagnolu, paisanu
la campagne
le paysan
countryside
peasant
u solu le sol soil, ground
sottuterra le sous-sol underground
a terra la terre earth
u terramotu, seismu le tremblement de terre earthquake
u maremotu le raz-de-marée tidal wave
a polvera la poussière dust
a fanga la boue mud
a terra rossa, l'arzilla l'argile clay
u caulinu [argile blanche] kaolin
la creta la craie chalk
l'abainu, la baina l'ardoise slate
l'erba
a ghjerba
l'herbe
la pelouse
grass
lawn
u trèfulu, trifògliu le trèfle clover, (shamrock)
a filetta, filicaghja la fougère fern
u fenu, fienu le foin hay
a pàglia la paille straw
a pianta la plante plant
fiòre / i fiòri fleur(s) flower(s)
u turnasole, girasole, ghjirasole le tournesol sunflower
a ròsula la rose
u tulipanu la tulipe tulip
l'arburu / l'arburatura arbre(s) tree(s)
u legnu
u boscu
le bois timber
wood
a furesta, selva la forêt forest
a ghjangala la jungle
u parcu le parc park
u focu le feu fire
u fumu, a fume la fumée smoke
cennere les cendres ashes
u vulcanu le volcan volcano
u crateru le cratère crater
l'eruzzione l'éruption eruption
a serra la cordillère
[la chaîne de montagnes]
sierra
a muntagna la montagne mountain
u monte le mont mount
a culletta, cullina,
u poghju
la colline hill
a caverna, grotta,
a spelunca, spilonca
la caverne, grotte cave
a vanga, valla
vangale
la vallée
le val
valley
 
a diga la digue, le barrage dam
la spiscia la cascade, chute d'eau waterfall
u lagu, lavu le lac lake
u stagnu l'étang pond
a padula, paluda
u pantanu
le marais
le marécage
marsh, swamp
a piaghja, pianura la plaine plain
u pratu le pré, la prairie meadow, grassland
a pascura, u pasculu le pâturage pasture
u campu le champ field
u pozzu, puzzu le puits water well
u ponte le pont bridge
u ruscellu le ruisseau brook, brooklet
u fiume, u riu le fleuve, la rivière river
a fiumara, l'inundazione l'inondation, la crue flood
u dilluviu le déluge deluge
l'oceanu l'océan ocean
u mare la mer sea
l'alga, (l'àlica) l'algue seaweed
u maròsulu / i maròsuli vague(s) sea wave(s)
a sciuma di mare l'écume marine foam
a vapore la vapeur vapor, steam
l'arcipelagu l'archipel archipelago
l'isula
l'isulella, l'isulottu
l'île
l'îlot
island
islet
u strettu le détroit strait(s)
a costa la côte coast
a marina la plage beach
l'oasi l'oasis
u desertu le désert desert
a rena, l'arena le sable sand
u ghjombulu le galet pebble
a petra la pierre, le caillou stone
a rocca
u scogliu / i scogli
la roche
rocher(s)
rock(s)
u marmaru, marmeru le marbre marble
u cristallu le cristal crystal
u diamante le diamant diamond
u rubinu le rubis ruby
u smirallu l'émeraude emerald
u zaffiru le saphir sapphire
l'ambra, l'ambru l'ambre amber
u ghjavazzu le jais jet
u carbone le charbon coal
u petroliu, petrollu le pétrole oil, petroleum
u gasu le gaz gas
l'uraniu l'uranium
u metallu le métal metal
l'acciaghju, acciaru l'acier steel
u ferru, (farru) le fer iron
u stagnu l'étain tin
u piumbu, piombu le plomb lead
u bronzu, (brunzu) le bronze
u ramu le cuivre copper
l'allumìniu l'aluminium alumin(i)um
l'argentu l'argent silver
l'oru l'or gold