i panni - les vêtements - clothes

corse français English
i spechjetti, specchietti,
i spechjali, spichjali,
i uchjali, ochjali, occhiali
les lunettes glasses
u cappellu, u cappeddu le chapeau hat
a beretta, a baretta la casquette cap
u berettu, u barettu le béret
u berettinu, u barettinu le bonnet
a schjappa, a schiappa,
a sciarpa
l'écharpe scarf
u fularu, u folaru le foulard headscarf
u mandile, u mandigliu(lu) la mantille mantilla
u fazzulettu le mouchoir handkerchief
u guantu / i guanti gant(s) glove(s)
u mantellu, u manteddu le manteau coat
l'impermeabile l'imperméable rain jacket
a camisgia, a camigia,
a camicia, a camisa
la chemise shirt
a camisgetta, a camisgiola la chemisette blouse
a cravatta, a cruvatta la cravate necktie, tie
u cassu le nœud papillon bow tie
e traccolle, e traccodde les bretelles braces, suspenders
a cinta, a cintula la ceinture belt
u saccu,
u sacchettu
le sac bag
a stacca, a tasca la poche pocket
portamuneta, portamoneta,
porta muneta
le porte-monnaie coin purse, wallet
u giuellu, u ghjuellu,
u giuvellu, u ghjuvellu
le joyau, le bijou jewel, jewelry
u cullare, u collare le collier collar
u pindinu / i pindini boucle(s) d'oreille(s) earring
l'anellu, l'aneddu la bague, l'anneau ring
u braccialettu, u bracciulettu,
u manigliu
le bracelet
u calzone / i calzoni le pantalon pants, trousers
u calzunettu, u calzonettu,
u carzunettu, u carzonettu
le caleçon boxer shorts
u calzunellu, u calzonellu,
u calzuneddu
le slip, la culotte briefs, panties
u vestitu, u vistitu,
a rota
la robe dress
a gunnella, a faldetta la jupe, le jupon skirt, petticoat
a calza, a carza,
a calzetta, a carzetta
la chaussette sock
a botta,
stifale, stivale
la botte boot
u scarpu
... à taccu altu
la chaussure
... à talon haut
shoe
high-heeled shoe
u scarparu, u scarpaghju,
u calzulaiu, u calzolaiu,
u calzulaghju
le cordonnier shoemaker, cobbler
a calzatura di casa,
a pantufula, a pantofula,
a pantufana, a pantofana
la pantoufle house shoe, slipper


a stofa, u tissutu, u tessutu,
u tessile, u testile
cloth, fabrics - l'étoffe, le tissu, le textile

corse français English
u sartore, u sartoru, u sartu le tailleur,
le couturier
tailor,
dressmaker
a sartora la couturière seamstress
u cutone, u cotone le coton cotton
u linu le lin linen
a seta, a setula la soie silk
a lana la laine wool
u coghju, u coghiu le cuir leather
u plasticu le plastique plastic